HAKKIMIZDA

NAM – Nevşehir Arabuluculuk Merkezi; Nevşehir’in ilk arabuluculuk merkezi olup, çözüm odaklı ve etik değerlere bağlı bir şekilde, tarafsız, bağımsız, karşılıklı hoşgörü ve saygıya dayalı, ahlaki değerlere bağlı, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tespit edilmiş kural ve yöntemlere tabi olarak, taraf menfaatlerini ön planda tutarak ve gizlilik prensibi çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Arabuluculuk merkezimiz; tarafların gerçek iradesi doğrultusunda, tüm tarafların kazançlı çıktığı alternatif çözüm yollarını bulmak için tarafları teşvik ederek birlikte çalışmakta, çözüme giden yolda iletişim engellerini aşarak tarafların kendi özgür iradeleriyle kalıcı çözüme ulaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Nevşehir Arabuluculuk Merkezi; toplumda alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuğa olan güvenin sağlanmasını, arabuluculuğun yaygınlaştırılmasını, ihtilafların çözümü gayesiyle arabulucuya başvuruların çoğalmasını ve kazan kazan yönteminin sonucu olarak toplumsal barışa da katkı sağlamayı amaçlamaktadır.