NEVŞEHİR ARABULUCULUK MERKEZİ

NAM – Nevşehir Arabuluculuk Merkezi; Nevşehir’in ilk ve tek arabuluculuk merkezi olup, çözüm odaklı ve etik değerlere bağlı bir şekilde, tarafsız, bağımsız, karşılıklı hoşgörü ve saygıya dayalı, ahlaki değerlere bağlı, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tespit edilmiş kural ve yöntemlere tabi olarak, taraf menfaatlerini ön planda tutarak ve gizlilik prensibi çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

ARABULUCULUK

ARABULUCULUK NEDİR?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konulardaki özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışında ve arabulucu yardımıyla çözülmesidir.

Arabuluculuğa uyuşmazlık dava aşamasına gelmeden önce veya davanın görülmesi sırasında başvurulabilir.

Arabuluculuk anlaşması mahkeme kararı yerine geçer.

ARABULUCU KİMDİR?

Tarafları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi kolaylaştıran ve onların müzakere edebilmelerini sağlayan, bu suretle aralarında iletişim sürecinin kurulmasını ve çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucu; tarafların menfaatini gözetir, tarafsız ve bağımsızdır.

KAPSAMI NEDİR?

Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar, özel hukukun neredeyse tamamında görülmektedir.

Bunlar içinde bazıları şöyledir:

Ticari Uyuşmazlıklar, İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları, Tüketici Uyuşmazlıkları, Kira Uyuşmazlıkları, Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları ve Aile Uyuşmazlıkları.

“Nasıl başa çıkacağınızı bildiğiniz sürece, müzakerelerdeki engellerin hemen hepsi aşılabilir.”

Marjorie Corman Aaron

NEDEN ARABULUCULUK?

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

HIZLI İLETİŞİM

    Adalet Bakanlığı
    Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı