ARABULUCULAR

Av. Arb. Serap DİNLER

AV. ARB. SERAP DİNLER

NAM Kurucu Ortak / Arabulucu

Aynı zamanda Serap Dinler Avukatlık & Arabuluculuk Kurucusu

Eğitim:

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi

Sertifika, Sempozyum ve Plaketler:

 • Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Temel Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Banka ve Finans Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Bilirkişilik Temel Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzlaştırmacı Eğitim Programı” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı “Uzlaştırmacı Belgesi”
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve Nevşehir Barosu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “CMK Uygulamaları ve Uzlaştırma Eğitim Semineri” Katılım Sertifikası
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Eğitim Semineri Programı” Katılım Sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Enerji Hukuku Sertifika Programı
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından düzenlenen “İMKB Uygulamalı Öğrenci Eğitim Programı” Katılım Sertifikası
 • Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Sempozyumu” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Hukuk Fakülteleri Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye’de Hukuk Eğitimi Paneli” Katılım Plaketi
 • Ankara Barosu – Yayın Alt Kurulu faaliyetleri kapsamında Plaket
 • 7th Annual Session of Model United Nations Turkey Conference – Certificate of Participation
 • 4th Anual Session of EuroAsia MUN Conference – Certificate of Participation
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Girişimcilik” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Toplululuk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Beden Dili ve Diksiyon” Katılım Sertifikası
Av. Arb. Özge TÜFEKCİ

AV. ARB. ÖZGE TÜFEKCİ

NAM Kurucu Ortak / Arabulucu

Aynı zamanda Seçkin Avukatlık & Arabuluculuk Kurucusu

Eğitim:

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Nevşehir Anadolu Lisesi

Sertifika, Sempozyum ve Plaketler:

 • Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Temel Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Banka ve Finans Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Bilirkişilik Temel Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzlaştırmacı Eğitim Programı” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı “Uzlaştırmacı Belgesi”
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve Nevşehir Barosu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “CMK Uygulamaları ve Uzlaştırma Eğitim Semineri” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Girişimcilik” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Toplululuk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Beden Dili ve Diksiyon” Katılım Sertifikası
 • Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” Katılım Sertifikası
 • Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Sempozyumu” Katılım Sertifikası
 • İstanbul Barosu tarafından düzenlenen “Farazi Dava Yarışması” Katılım Belgesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kişisel Gelişim Semineri 6” Katılım Teşekkür Belgesi
 • “European Union Leadership Symposium” Certificate of Participation
 • Education-Consultancy Congress “Effective Communication in Business” – Certificate of Participation
 • Education-Consultancy Congress “Management Techniques and Strategic Planning” – Certificate of Participation
Av. Arb. Elif BEDEL

AV. ARB. ELİF BEDEL

NAM Kurucu Ortak / Arabulucu

Aynı zamanda Seçkin Avukatlık & Arabuluculuk Kurucusu

Eğitim:

 • Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Nevşehir Anadolu Lisesi

Sertifika, Sempozyum ve Plaketler:

 • Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Temel Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Banka ve Finans Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Bilirkişilik Temel Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzlaştırmacı Eğitim Programı” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı “Uzlaştırmacı Belgesi”
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve Nevşehir Barosu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “CMK Uygulamaları ve Uzlaştırma Eğitim Semineri” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Girişimcilik” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Toplululuk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Beden Dili ve Diksiyon” Katılım Sertifikası
 • Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Sempozyumu” Katılım Sertifikası
 • Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” Katılım Sertifikası
 • “European Union Leadership Symposium” Certificate of Participation
 • Education-Consultancy Congress “Effective Communication in Business” – Certificate of Participation
 • Education-Consultancy Congress “Management Techniques and Strategic Planning” – Certificate of Participation
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Certificate of Participation
 • Saygın & Saygın Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen “Hafıza Teknikleri ve Sıradışı Düşünme Becerileri” Katılım Sertifikası