ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konulardaki özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışında ve arabulucu yardımıyla çözülmesidir. Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuğa, uyuşmazlık dava aşamasına gelmeden önce veya davanın görülmesi sırasında başvurulabilir. Tarafların arabulucuyu kendilerinin seçmesi mümkündür.

Arabuluculuk gönüllüdür. Taraflar, bu sürece zorla dahil edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten vazgeçebilirler.

Arabuluculuk süreci gizlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça; arabuluculuk görüşmeleri ve görüşmelerde sunulan bilgi, belgeler, açıklamalar gizlidir.

Arabuluculuk; menfaat ve ihtiyaç odaklı karşılıklı kabul edilmiş bir çözüm ile zamandan ve masraftan tasarruf sağlar. Uyuşmazlığın çözümünde taraf menfaatleri ön plandadır. Üstelik taraflar sadece kendilerine özel bir çözüm yolu geliştirebildikleri gibi, herkes için oluşturulmuş kalıplar içinde kalmak zorunda da değildir. Arabuluculukta çözüm, her durumda tarafların kontrolündedir.

Taraflar arabuluculuk yolunu tercih ettiklerinde; yıllar süren mahkeme süreci ile gerek maddi gerek manevi olarak uğraşmayarak, günler hatta saatler içinde uyuşmazlığı kalıcı şekilde çözebilirler. Tarafların ulaştıkları çözüm sonucunda arabulucu marifetiyle hazırladıkları anlaşma belgesi, arabulucunun da imzası ve alınacak şerh ile mahkeme kararı hükmündedir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.